האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם משרד הכלכלה משנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה
תוכנית השוברים להכשרה מקצועית
צור קשר הוראות ונהלים אופן מימוש השובר תהליך מתן השובר תנאים לקבלת השובר
אפשרויות הכשרה גופים מפנים אוכלוסיות היעד
ברוכים הבאים!
סטטוס בקשה

משרד הכלכלה, במטרה לקדם את שילובם בעבודה של אנשים מאוכלוסיות יעד מגוונות, מפעיל באמצעות האגף להכשרה ולפיתוח כח אדם מסלול להכשרה מקצועית באמצעות שוברים הממומנים על ידו . המסלול מהווה כלי יעיל, גמיש ונגיש, המאפשר לאנשים הזקוקים לרכישת מקצוע כדי להיקלט בעבודה הולמת, לבחור קורס להכשרה מקצועית המתאים לכישוריהם, כאשר שכר הלימוד ממומן חלקית ע"י השובר. במסגרת המסלול מקבלים בוגרי הקורסים אשר משתלבים בעבודה בתחום המקצוע הנלמד, מענק השמה. הכללים למתן השוברים מפורטים בהוראת ממונה על התעסוקה במשרד שמספרה 1.4, "תוכנית למתן שוברים להשתתפות בתשלום בקורסים להכשרה מקצועית לקראת השתלבות בעולם העבודה".

כניסה

בדף זה תוכל לבדוק את סטטוס "בקשת השובר" שלך. שים לב: האזור האישי מיועד רק לפונים שפתחו בקשה באמצעות הגופים המפנים.